Mangagalak tayo sa Panginoon

1
Mangagalak tayo sa Panginoon,
Kabangisan ma’y pumaligid,
Pighati tulad ng bagyo at alon,
Hinagpis dinaig ng pag-awit.
  Tayo’y mangagalak
At huwag malumbay,
Hinagpis dinaig ng pag-awit,
Kamatayan daig din ng buhay,
Kaya’t tayo’y mangagalak.
2
Mangagalak tayo sa Panginoon,
Pinapana man ng kaaway,
Pagka’t takot si Satanas tulad noon
Sa ating awit higit sa lumbay.
3
Mangagalak tayo sa Panginoon,
Kahit may sakit na mang-api,
Kalakasan ang galak ng Panginoon,
Siya ang batis na nagpapabuti.