Hebreo 12:1-2

Hebreo 12:1-2
1
Takbuhin para sa ’tin—Aleluya,
Takbuhin upang panalunan.
Sa mga nagsimula—Aleluya,
Sabi ng Diyos, “Si Hesus tingnan!”
  Siya’y tingnan! O, Siya’y tingnan!
Ngayon si Hesus tingnan!
Mula sa lahat tumingin kay Hesus,
Tingin ’tuon sa Kanyang lubos!
2
Baling mula sa tanan—Aleluya,
Baling mula sa kaguluhan;
Ang may payapa tingnan—Aleluya,
Mula sa tanan Siya ay tingnan.
3
Baling mula sa kal’wa—Aleluya,
Baling mula sa sar’ling hina;
Tumingin tungo sa gol—Aleluya,
Mula sa tanan Siya ang habol.
4
Nakalipas talikdan—Aleluya,
Iwanan buti’t kasalanan;
Nabubuhay tanganan—Aleluya,
Lahat ng bagay ay talikdan!
5
Mukha Niya ang siyang tingnan—Aleluya,
Ta’pusin Niya ang sinimulan.
Anong b’yaya’ng tumakbo—Aleluya,
Sa pagtingin ’ting matatamo!