Panaho’y ilaan

1
Panaho’y ilaan,
Pangino’n tingnan;
Manahan sa Kanya,
Ka’nin Salita;
Pasakop, maamo
Sa presensya Mo,
Pagpala’y hanapin,
Ika’y tanungin.
2
Panaho’y ilaan,
Pangino’n tingnan;
Maraming gawain,
Siya’y katagpuin.
Makipag-ugnay ka
Nang matransporma.
Sa iyo Siya’y makita,
Sa iyong paggawa.
3
Panaho’y ilaan,
Pangino’n tingnan;
Mangyaring anuman,
Giya Siya’t sundan.
Sa Kanya lumapit,
Tamis ma’t pait;
Tiwala sa Sal’ta,
Asahan mo Siya!
4
Panaho’y ilaan,
Pangino’n tingnan,
Bawat kilos, gawa,
Siyang mamahala;
Sa pag-ibig-bukal,
’Spiritu’y gabay;
Magiging angkop ka,
Sa Kanyang awa.