Si Kristo ang aking lahat

1
Si Kristo ang aking lahat,
Buhay at taguyod.
Aking lakas; kung wala Siya
Ako’y matitisod.
Kung may lumbay, Siya’y lapitan,
Si Hesus ang kagalakan.
Aliw sa ’king kalooban;
Kaibigan!
2
Si Kristo ang aking lahat,
Tulong sa pagsubok,
Nagpapala, nag-’alaga,
Laging kumukupkop.
Ula’t, araw padala Niya,
Ani’t tustos masagana,
Gintong palay, Kanyang bigay;
Kaibigan!
3
Si Kristo ang aking lahat,
Tagapagbiyaya;
Sa Kanya ’ko’y maging tapat,
Di ko Siya matatwa.
Sundin ko Siya, panay wasto,
Binantayan akong husto,
Araw-gabi, sundin ko Siya,
Kaibigan!
4
Si Kristo ang aking lahat,
Wala Siyang kapantay,
Nais ko Siyang makaugnay,
’Di na mawawalay.
Kay inam ng aking buhay,
Kaibigang napakahusay,
Walang hanggan kong kaakbay,
Kaibigan!
1
Pelitz

O Panginoong Hesus! Pinupuri kita simula't sapol hangang ngayon at bukas Ikaw ay ang aking lahat sa lahat ni walang kapantay.