S’yang kinabuhi, kalipay

1
S’yang kinabuhi, kalipay,
Tanan’s tanan nako;
Adlaw-adlaw kusog ko S’ya;
Maluya ko kon wa S’ya.
Kon magsubo, adto ko N’ya;
S’ya ray makalipay nako.
S’yang Higala nga maglipay
Kanako.
2
Si Jesus ang akong tanan,
Matuod kong Abyan,
Adto N’ya magpabulahan,
Bulahanon gyud N’ya.
Init, ulan ’yang padad-an;
Trigong maaning kalan-on;
Init, ulan, trigong kan-on—
Abyan S’ya.
3
Si Jesus ang akong tanan,
Magmatinud-anon;
Makalimod ba’s matuod
Kaayo nga Abyan?
Sayud kong hustong sundon S’ya;
Gibantayan ako Niya.
Sundon S’ya adlaw’g gabii,
Abyan S’ya.
4
Si Jesus ang akong tanan,
Way mas ma’yong Abyan.
Saligan S’ya hangtud gayud
Matapos ang adlaw ko.
Nindot mabuhing S’yay Abyan;
Kinabuhing way pagtapos!
Kalipay nga hangtud’s dayon,
Abyan S’ya.
2
Pelita

O Ginoong Hesus ! Daygon ang Ginoo kay sukad sa gamay pa ko hangtud karun og ugma Siya ang tanan sa tanan kanako.


Pelita

O Ginoong Hesus! Gikan sa gamay pa ko hangtud karun og unya , Salamat kay ikaw gyud ang tanan kanako.