Kunin Mo aking buhay

1
Kunin Mo aking buhay,
Ito’y aking in’alay;
Aking araw, sandali,
Sa Iyo ako’y papuri,
Sa Iyo ako’y papuri.
2
Mga kamay ko’y sa Iyo,
Para sa gawain Mo;
Mga paa ko’y maging
Maganda sa Iyong tingin,
Maganda sa Iyong tingin.
3
Sa Iyo na ang tinig ko,
Aawitan Hari ko;
Mga labi ko’y pun’in,
Mensahe Mo’y sambitin,
Mensahe Mo’y sambitin.
4
Kunin pilak ko’t ginto,
Kunin nang walang hinto;
Kunin ang talino ko,
Iyong gamitin nang husto,
Iyong gamitin nang husto.
5
Kapasyahan ko’y sa Iyo,
Hindi na sa ’kin ito;
Iyo na rin ang puso ko;
Ito ay Iyong trono,
Ito ay Iyong trono.
6
Pag-ibig ko’y kunin Mo,
Sa Iyo ibuhos ito;
Kunin Mo sarili ko,
Ako ay para sa Iyo,
Ako ay para sa Iyo.