Wij prijzen U, God

1
Wij prijzen U, God,
Voor de komst van Uw Zoon,
Voor de Heiland, die stierf en
Nu zit op Uw troon.
  Halleluja! U de ere,
Halleluja! Amen.
Halleluja! U de ere,
Nu prijzen wij Hem.
2
Wij prijzen U, God,
Voor het licht van Uw Geest,
Die ons brengt tot de Heiland
En zondaars geneest.
3
Alle glorie en eer,
Aan U, die ons liefheeft
En door Jezus’ verlossing
Ons nu leven geeft.
4
Met liefde gevuld
Loven wij U steeds weer.
En elk hart is gevuld
Met het vuur van de Heer.