God die de Schepper is

1
God die de Schepper is, werd een God-mens,
Zijn dood verlost ons voor Zijn heerlijk plan.
Nu is in opstanding de Geest bevrijd.
De Gemeente te bouwen
is Gods meesterwerk.
2
Heer, U bent mijn keus.
Ik aanschouw Uw schoonheid.
Ik behoor aan U,
nu en voor altijd.
‘k Kies alleen U.
Heer, U bent zo lieflijk.
Heer, ik geef alles voor Uw meesterwerk.
3
Heer, ik heb U lief.
Er is geen ander.
‘k Houd van U,
nu en voor altijd.
Heer, ik heb U lief,
mijn hart is genezen.
Heer, ik geef alles voor Uw meesterwerk.
4
Dank U Heer, dat U mij gevangen nam.
Dank U Heer, dat ik U ervaren kan.
Door eten! Genieten!
Uw leven verspreid.
Dank U, Heer,
‘k ben deel van Gods meesterwerk.