Wij vertellen ’t iedereen

  Wij vertellen ’t iedereen,    ) 3x
waar Jezus woont.
1
Hij woont nu in onze geest en
Hij is onze levensbron.
Wij zijn één met Hem in geest en
wij vertellen ‘t iedereen.
  Wij vertellen ’t iedereen:    ) 3x
Christus is Heer.
2
Christus is de Boom des levens.
Heel Gods volheid woont in Hem.
Wij genieten van Zijn rijkdom
door Zijn Naam te ademen.