Sinasamba naming Ama

1
Sinasamba naming Ama,
Kami sa Iyo’y umawit.
Kay banal Mo at kay tayog,
Pagsamba Iyong makamit.
2
Puso Mo, Ama’y pag-ibig,
Kat’wiran ang gawa Mo;
Iyong kalikasan ay banal,
Ikaw ang bahagi ko.
3
Sa dugong mahal ni Hesus,
Ako’y Iyong pinabanal,
At sa Iyong katotohanan,
Nabukod akong sakdal.
4
Sa Iyong Espiritu Santo,
Napabanal nga kami;
Sa espiritu, kalulwa,
At katawan nang lagi.
5
Sa Iyong biyaya’y nakamit:
Buhay banal ni Kristo.
Kaya sa Iyong kabanalan,
Makabahagi ako.
6
Sa banal na Herusalem,
Kabanalan ko’y puspos.
Walang hanggan kong pahayag,
Kabanalan Mo’y lubos.