Nausa’s makasasala

1
Nausa’s makasasala,
Nagkinabuhi nga tawo;
Gilansang sa krus si Cristo,
Kinabuhi ’yang gihatag.
  Nianhi alang nato,
Namatay alang nato;
Oo, alang gayud nato.
Nianhi’g namatay S’ya.