Anak sa Dios, Manlul’was

1
Anak sa Dios, Manlul’was,
Tigpas-an’s among sala,
Tigbugto’s among gapos,
Tighinlo’s among mansa,
2
Namatay Kang daw sad-an,
Sa krus Ikaw gilansang;
Alang sa among sala,
Ikaw ang gisilotan.
3
Cordero’s Dios, Pasalig,
Gipalit mi’s dugo Mo;
Utang gipapas tanan,
Wala na miy bayranan;
4
Wa na miy pas-anon pa,
Way tabangag pangako;
Kalipay’g pasaylo ra,
May gugma’g kalinaw pa.
5
Mosalig ko Kanimo,
Sa pagsalig magdayeg,
Magpagaan, mag-ayo,
Ang pagsalig ko Nimo.
6
Jesus, Manlul’was namo,
Tigpas-an’s among kargo;
Mosaka ko Kanimo,
Mahigugma, magdayeg.