Kaisa ko Tagapagligtas

  Kaisa ko Tagapagligtas,
Kay hiwaga!
Kamangha-manghang kaligtasan
’Ko’y Kanyang binigyan!
Aleluya! Aleluya!
Anong hiwaga!
Walang makapaghihiwalay
Sa aki’t sa Kanya.