Inom sa lunsayng suba nga gikan sa trono

1
Inom sa lunsayng suba nga gikan sa trono;
Kaon’s kahoy’s kinabuhi, dato kaayo;
Suga, Adlaw ug Bulan, di na kinahanglan,
Way gabii didto.
  Ang Espiritu ug Pangasaw-onon
Nagdapit, “Umari kamong giuhaw.”
Way bayad kamong makainom karon
Sa tubig sa kinabuhi.
2
Cristo atong suba ug tubig nga nagtubod;
Kahoy ug mga bunga napa’muslan’s sulod.
Atong adlaw, kahayag, bito’n’s kabugason:
Cristo atong tanan!
3
Nanglaba’s mga biste aron makakaon,
Sa kahoy’s kinabuhi—Jesus pagkatam-is!
Gamitong espiritu aron masinati
Unsa si Cristo!
4
May balay kita nga mas masanag pa’s Adlaw,
Diin mga igsoon nahiusa gayud.
Si Jesus ang nag-una, S’yay ipasundayag
Sa iglesia lokal.

Bugna 22