Labi pa untang maila

1
Labi pa untang maila,
Si Jesus ug ang grasya N’ya;
Maila ang ’yang pagtubos,
Gugma N’ya alang nako’s krus.
  Labi nga maila,
Maila si Jesus;
Mailang kaluwasan N’ya,
Ug nagpakamatayng gugma.
2
Labi pa untang masayud
Sa ’yang balaang pagbuot;
Espiritu’s Dios nagtudlo
Kang Cristo dinhi kanako.
3
Labi pang motoo’s Pulong,
Makig-ambitay’s Ginoo;
Madungog S’ya’s matag linya,
Maako ang pamulong N’ya.
4
Labi pa untang maila
Kadato sa himaya N’ya;
Pagtubo’s ’yang gingharian,
Anus-a mi ’yang balikan.