Kuhaang taptap ko

1
Kuhaang taptap ko
Aron mahayagan,
Di na malimbongan,
Makit-an gyung tanan.
  Kahayag’s kinabuhi,
Wad-a nang kangitngit;
Karon dan-agi ako,
Kini giampo ko.
2
Sa kaugalingon ko
Wala makaila;
Gilimbongan’s garbo,
Hambog ra kaayo.
3
Sa Kaugalingon Mo
Kulang’s pagkaila;
Pulong la’g doktrina,
Kulang gyud sa bugna.
4
Sa kinabuhi Mo
Kulang’s pagkaila;
Unod, espiritu,
Usahay magbaylo.
5
Sagad sa dalan Mo,
Di gyud ko kaklaro;
Kay nag-inusara,
Dali nga masaag.
6
Sa kabubut-on Mo,
Wa masayud ka’yo,
Kanunayng pulihan’s,
Kaugalingong gusto.
7
Sa Imong iglesia
Bugnaan Mo ako,
Aron makaila’s
Kinabuhi’s Lawas.
8
Wala unta’y taptap,
Klaro gyud sa tanan,
Di na malimbongan,
Monunot ba’s garbo.