Kalibutan nakita na

1
Kalibutan nakita na,
Pabutaha pag-usab;
Basi’g mawad-an’s Presensya
Nga akong Gikalipay.
  Kalibutan nakita na,
Pabutaha pag-usab,
Basi’g mawad-an’s Presensya,
Nga akong Gikalipay.
2
Kadlawon, kilom-kilom ba,
Didto makita ko ra;
Apan samtang gikaloy-an,
Pagkabuta igo na.
3
Di na gustong makagawas
Sa tunok, kon may grasya;
Kon himaya N’ya maghayag
Sa nawong ko’s kasanag.
4
Sa kadulom, ’yang katahum
Mahikap ko’s pagtoo;
Gidumtan S’ya’g gikataw-an,
Himaya N’ya’y nakit-an.
5
Pagkalabaw’s ’yang himaya,
Sa Adlaw ba o Bulan,
Ulong gipuronga’g tunok,
Labaw’g himaya’s tanan.

Gisulat kining alawitona human ang mag-aakda, nga natawo nga buta, naulian sa iyang panan-aw.