Ulong gipurongan’s tunok

1
Ulong gipurongan’s tunok,
Nahimaya karon;
Gipurong sa Mananaug
Koronang matahum.
2
Kahayag Ka’s kalangitan,
Dinhi kalipay ko;
Padaygi pa’s gugma aron
Masayud’s kalalum.
3
Kaulawan’s krus may dala
Kanamo nga grasya;
Ngalang gisalikway’s tawo,
Dios nagpasigarbo.
4
Ang mag-antus uban Nimo,
Mauban’s paghari:
Busa maningkamot gayud
Tumong ta makab-ot.
5
Krus Mo kinabuhi’g kusog,
Kaulawan Nimo;
Kadato, kalipay’g dungog,
Kanunay kong kusog.