Ikawng Ginoo sa tanan

1
Ikawng Ginoo sa tanan,
Ug ang pinurongan;
Sa gahum ug kahalangdon,
Naila Ka’s tanan.
2
Dinhi Ikaw Dios diha’s tawo,
Ulipon mag dagway;
Sa langit, diha’s Dios tawo Ka,
Ginoong giila.
3
Ikaw ang Tawong gipalingkod,
Sa Dios didto’s trono;
Tanang gahum’s langit, yuta,
Tanan naimoha.
4
Gituboy’s kinahitas-an,
Ngalan labaw’s tanan;
Ilhon’s tanan nga Ginoo
Mangluhod mi Nimo.
5
Gihimo’s Dios Ikawng Cristo,
Ug usab Ginoo,
Sa langit among nakita,
Uban Ka’s Dios sa trono!
6
Ginoo Ka nga mahalon,
Sa awit pagdaygon;
Simbahon Ginoo’s tanan,
Sa pagdayeg angay man!