Ang Ginoo gitutokan

1
Ang Ginoo gitutokan,
Nga tua sa himaya,
Kasaysayan N’ya nabasa,
Sa krus—naulawan S’ya.
2
Ulong gilukonga’g tunok,
M’oy natingban’s pagtamay,
Sa lalum nga kasubo Mo
Himaya maoy balus.
3
Gibiyaan Ka didto’s krus,
Way naluoy’g niduyog;
Karon tinuboy na sa Dios,
Pagdayeg’s langit nilanog.
4
Lalum Mong panginahanglan,
Di ba’s Dios gipasagdan?
Puno sa samad nga nawong,
Karon mahimayaon!
5
Nagtutok mi ug nagsimba,
Bililhon Ka, Ginoo,
Cordero sa Dios takus Ka,
Daygon’s yuta ug langit.
6
Daygon namo ang Amahan,
Sa awit di matapos,
O kasingkasing dasigon,
Amahan, Anak daygon.