Maokupahan ba kaha

1
Maokupahan ba kaha,
Ang among hunahuna
Kon di pa ingon kadako
Ang gugma Mo kanamo!
2
Gimahal ang kahimaya
Nga Kanimo nakita;
Gimahal Ka’s kaulaw’s krus,
Alang namo giantus.
3
Walay gugmang molabaw pa,
Mamatay alang’s abyan;
Apan Ikaw ray namatay,
Alang’s mga kaaway!
4
Bisan may dagway sa Dios Ka,
Gipurongan’s himaya,
Nasulogoo’g dagway Ka,
Gidagsaan’s kasubo.
5
Nasama Ka’s dautang tawo,
Gawas lamang sa sala;
Aron masama mi Nimo,
Lahi sa kaniadto.
6
Sama Nimo’s kusog, gugma,
Sa tanan gyud nga bahin,
Mausab, mahimayaon,
Hangtud nawong Mo masud-ong.
7
Gimahal namo pag-ayo,
Ang paghandom’s gugma Mo;
Ngalan Mo magpabilin gyud,
Angay’s among pagtahud.