Jesus, malipayong nagsimba Nimo

1
Jesus, malipayong nagsimba Nimo,
Magdayeg Nimo nganha sa trono!
Nabulahan, busa kami magsimba,
Moila nga Ikaw ra gyuy angay!
  Ikaw ray angay! Ikaw ray angay!
Daygon, kay Ikaw ra gyud ang angay!
Nabulahan, busa kami magsimba,
Moila nga Ikaw ra gyuy angay!
2
Ikaw ang tinuod nga Dios ug tawo,
Nagpaubos, nahimong Tagtubos;
Kaliwat Ka’s babaye nga natawo,
Nagtunob’s bitin, nagdugmok’s ulo!
3
Magbubuhat ko Ikaw nagpaubos,
Kay gilansang’s mga tawo sa krus!
Gidumtan’s tawo, gisalikway pa sa Dios,
Sa kopang mapait wa mosibog.
4
Gidaug Mo bisan ang kamatayon,
Kadaugan nga mahimayaon!
Makapugong ba mi sa pagsugilon?
Mananaug Ka sa kamatayon.