“Tanan naandam,” gidapit ka

1
“Tanan naandam,” gidapit ka!
Ang talad puno’s kalan-on;
Ang gigutom ug gikapoy,
Umari kay ’yang busgon.
  Paminawang pagdapit,
Bisan kinsay gusto;
Kaluwasan nga hingpit
Sa tanang modawat.
2
“Tanan naandam,” gidapit ka!
Samtang bukas pang pultahan;
May dapit nga gitagana,
Alang gayud kanimo.
3
“Tanan naandam,” gidapit ka!
Samtang S’ya naghulat nimo;
Karon maoy higayon mo,
Ugma di maseguro.
4
“Tanan naandam,” gidapit ka!
B’yai tanang kabalaka;
Mangaon ta’s Cristo sa Dios,
Kinabuhing dayon S’ya.