Pista’y handa na, dumulog na

1
Pista’y handa na, dumulog na!
Magpiging, nakahain na;
Mga gutom at ang pagod,
Halika’t magpakabusog.
  Hetong paanyaya,
Sinumang may nasa;
Kaligtasa’y tanggapin,
Kristo ang may hain.
2
Lahat handa na, pistahan na,
Bukas ang pinto ng b’yaya;
Sa iyo’y marangal na puwesto,
Nasa tabi ni Kristo.
3
Lahat handa na, pistahan na,
Halika’t tam’hin biyaya;
Ngayon na’t huwag mag-antala
Baka bukas wala na!
4
Lahat handa na, pistahan na!
Bitiwan ang pag-alala!
Kristo ng Diyos tamasahin,
Bilang buhay inumin.