Way bili tanang paghago

1
Way bili tanang paghago,
Way bag-ong butang kanato!
Nangagi di hinumdoman,
Kay kakawangan.
  Kawang lang! Kawang lang!
Kawang lang! Kawang lang!
Hakop sa hangin,
Tanan kawang lang!
2
Kinabuhi’s tawo kapait,
Kaalam magda’g kasakit,
Nunot’s kahibawo kasubo,
Kakawangan lang!
3
Mag-unsa mang bahandi ta,
Kalipay ug pamilya ba,
Mabalaka man gihapon,
Kakawangan lang!
4
Adlaw’g gabii naghago,
Naa man tuoy maato,
Mawa’ man inigkamatay,
Kakawangan lang!
5
Dios handuma’s kabatan-on,
Maayong mahadlok ka N’ya,
Diha N’ya matagbaw gyud ka,
Kay di S’ya kawang!
  Way Cristo, kawang lang!
May Cristo, kaayohan!
Tanan kawang,
S’ya ray di kawang!