Sa iglesia dunay gugma alang nimo

1
Sa iglesia dunay gugma alang nimo,
Gugmang labing lunsay, lalum, malomo,
Nganong nanghupaw kag nag-inusara,
Nga dagaya mang sangkap sa iglesia.
2
Diha sa iglesia dunay kinabuhi,
Init sama’s Adlaw, tam-is daw yamog;
Nganong mahadlok ka ug mabalaka,
Nga inatiman man ang gilukat N’ya?
3
Diha sa iglesia may buhat naghulat;
Bisan mga anghel gustong moapil;
Nganong magtinapol ning dakong buhat,
Iglesia nangin’hanglan man’s tabang mo.
4
Diha sa iglesia may dapit ka gayud;
Dapit masanagon ug malinawon;
Nganong naglaag ka’s panawng malaay?
Nga iglesia imo mang panimalay.