Kung kapayapaa’y ilog na akbay

1
Kung kapayapaa’y ilog na akbay,
Kung bumagyo man ang lumbay;
Ang itinuro Mo’y aking sinaysay,
Kaluluwa ko’y matiwasay.
  Kalulwa’y mahusay,
Kaluluwa ko’y matiwasay.
2
Mayro’n mang tukso at mga pagsubok,
Pagtitiwala ko’y lubos,
Kaluluwa ko’y laging kinukupkop,
Ang dugo Niya’y sa krus nabuhos.
  Kalulwa’y mahusay,
Kaluluwa ko’y matiwasay.
3
Mga kasalana’t lisyang gawain,
Wala nang lahat sa akin,
Napako si Hesus, Kanyang inangkin,
Kaluluwa ko, Siya’y purihin.
  Kalulwa’y mahusay,
Kaluluwa ko’y matiwasay.
4
Sa ganang akin, si Kristo ang ibuhay;
Maging madilim ang daan,
Panatag sa kamatayan o buhay,
Kalulwa’y may kapayapaan.
  Kalulwa’y mahusay,
Kaluluwa ko’y matiwasay.