Mga banal, kay tibay na saligan

1
Mga banal, kay tibay na saligan
Ang Salitang sinampalatayanan!
Ti-yak Niya kayong pinapangakuan,
Kayong lumapit kay Hesus, kanlungan.
2
Huwag kang matakot, Ako’y iyong kasama,
Ako ang Diyos mong laang sumaklolo;
Palalakasin ka, tutulungan ka,
Hahawakan ka ng mga kamay Ko.
3
Sa lalim ng tubig kung suguin ka
Sa agos ng ilog, walang pangamba;
Sa mga pagsubok Ako’y kasama,
Sa iyong dusa ma’y babanalin kita.
4
Maapoy man ang pagsubok sa iyong daan,
Sapat ang biyaya Kong ibibigay;
Apoy man nito’y di ka masasaktan,
Kundi sa Iyo’y paglinis, pagdalisay.
5
Kalulwang kay Kristo’y namamahinga
Hindi Ko iiwan sa kabaka niya.
Kahit ang Hades ay pangatugin siya,
Ako’y hinding-hindi magpapabaya!