Ako’y ginapos ng kasalanan

1
Ako’y ginapos ng kasalanan,
Tila aliping nagpumiglas;
Nguni’t nagkaro’n ng kalayaan,
Nang Hesus gapos ko’y kinalas.
  Layang marangal, layang magilas,
Sa sala’y di muling maumang!
Hesus ang aking Tagapagligtas,
Siya ay akin magpakailanman.
2
Ligtas sa pita at kahalayan,
Ligtas sa inggit, alit, suklam;
Ligtas sa pangmundong karangyaan,
Sa buhay walang kabuluhan.
  Layang marangal, layang magilas,
Sa sala’y di muling maumang!
Hesus ang aking Tagapagligtas,
Siya ay akin magpakailanman.
3
Ligtas sa katigasa’t sarili,
Ligtas sa sulsol ng salapi;
Ligtas sa utos, pagkakatali,
Sa kalayaan nabighani.
4
Ligtas sa aking pagkabalisa,
Ligtas sa takot at pangamba;
Kay Kristong Manunubos, malaya,
Pagka’t gapos ko ay sinira.