Laging lunti, aming Ama

1
Laging lunti, aming Ama
Walang pagkalanta;
Panginoong walang hanggan,
Walang kasiraan!
  Ama, Diyos ng kabaguhan,
Walang kalumaan;
At ang Iyong kasariwaan
Ay magpakailanman.
2
Ika’y Diyos na “bago”, Ama,
Kung wala Ka’y luma;
Sa Iyo, walang maging laon
Nang habang panahon.
3
Biyaya Iyong ibinigay
Kabaguha’y taglay;
Bagong tipan, bagong daan,
Walang katapusan.
4
Kami’y bagong nilikha Mo,
Bagong pagkatao,
Araw-araw nababago,
Bagong buhay’t anyo.
5
Bagong langit, bagong lupa,
At bagong lunsod nga;
Buwan-buwan ay may bagong bunga
Na matatamasa.
6
Ama, Diyos na laging bago,
Puri’y di hihinto,
Walang hanggang aawitin:
Ama ay purihin!