Bukal ng buhay Ka, O Diyos

1
Bukal ng buhay Ka, O Diyos,
Matamis na agos,
Banal at mayamang tustos,
Saan ma’y lumagos.
2
Ang pag-ibig sa Anak Mo
Dumating sa tao,
Espiritu ang umagos,
Kami’y pinupuspos.
3
Tao’y kanya-kanyang landas,
Kasalana’y tahas,
Katubusa’y sa Anak Mo,
Buhay matatamo.
4
Kahit inapi Ka namin,
Sinusuway Ka rin,
Espiritu’y naghihintay -
Bigyan kaming buhay.
5
Sa Anak Ika’y ’Spiritu
Sa’mi’y nakihalo,
Elemento Mo’y darami
Sa pagpahid lagi.
6
Pag-ibig ng Diyos, batid ko,
Biyaya ni Kristo
At agos ng Espiritu
Laging tamasa ko.
7
Diyos Trinidad—Ama, Anak,
Espiritu Santo,
Karapat-dapat purihin
At laging mahalin!