Magsalamuha sa ’spiritu

1
Magsalamuha sa ’spiritu,
Kasamang banal mahalo;
Sa pagsasarili’y ilayo,
Sa mga banal mai-tayo.
2
Magsalamuha sa ’spiritu,
Nang mabuksan ’spiritu ko;
Maligtas sa pagkakabukod,
Pagsamba banal kabuklod.
3
Magsalamuha sa ’spiritu,
Mapalaya ’spiritu ko,
Sa sarili’y di na palinlang,
Daigin ang bawa’t hadlang.
4
Magsalamuha sa ’spiritu,
Manalangin sa ’spiritu;
Sa pagkukunwari’y maligtas,
Nasa’y salamuhang tapat.
5
Magsalamuha sa ’spiritu,
Awtoridad malaman ko;
Sa paglingkod magsalamuha,
Nakaugnay ngang talaga.
6
Pangino’n, nasa ko’y tugunin,
Banal pagsalamuhain;
Nang matanto Iyong pagtatayo,
Tupdin nasa ng Iyong puso.