Di ’pinangako ng Diyos mahal

1
Di ’pinangako ng Diyos mahal,
Na parating langit ay bughaw;
Panay bulaklak buong buhay
Payapang walang sakit taglay.
  Nguni’t pinangako ng Diyos na,
Sa pag’pagal ay may pahinga;
Sa pagsubok, tulong, biyaya
Ilaw sa daan, simpati-ya.
2
Di ’pinangako ng Diyos natin,
Dusa’t pagsubok di danasin;
Walang bigat, walang pasanin,
Walang gulo’t alalahanin.
3
Di ’pinangako ng Diyos tapat,
Daang walang bako’t malapad;
Bundok di matirik, mabato
Ilog di malalim, malabo.