Sa karimlan ba’y mangamba

1
Sa karimlan ba’y mangamba
O manginig sa lakas niya?
Hesus, ligtas kong moog Siya!
2
Ang labanan ma’y mainit
Di tatakas, matigatig
Kalasag ko’y di padaig.
3
Mawala man kaaliwan
Hindi ko dapat tangisan
Hesus buhay! Malapitan!
4
Mangamatay man ang kawan
Gutom di ko katakutan
Hesus, pan ng kabuhayan!
5
Mangyayari’y di ko talos,
Mayroon o walang tustos,
Ito nga’y alam ni Hesus.
6
Sala ma’y kabalisahan,
Trono ng b’yaya’y lapitan,
Hesus aking katuwiran.
7
Pag-ibig ko’y malamig man,
Pag-asa ko’y di lilisan,
Yamang Hesus namagitan.
8
Magsama man kasamaan,
Dibinong lakas kublihan,
Si Hesus ang aking tanan!