Para sa iyo’y may planong lihim

1
Para sa iyo’y may planong lihim,
Tuon ka ng paglingap Ko;
Diyos ang umuugit sa iyo,
Laban sa bitag ng tuso.
2
May planong lihim para sa iyo,
Tiyak, di Siya mabibigo!
Katapatan Niya’y himlayan,
Tagumpay iyong makakamtan.
3
May planong lihim para sa iyo,
Kanyang pagsintang totoo;
Di nakita’t napakingan,
Nguni’t laang iyong subukan.
4
May planong lihim para sa iyo,
Layunin Niya’y lahad sa iyo;
Masalimuot lilinaw
Obramaestra matatanaw.
5
Para sa iyo’y may planong lihim,
Anak kang iningatan din;
Tila para sa iyo lamang,
Pag-ibig Niyang laang-laan.