Ama, kami’y dumudulog sa Iyo

1
Ama, kami’y dumudulog sa Iyo,
Sa ilalim ng mahal Niyang dugo;
Wala nang namagitan sa atin,
Kami’y malaya, Ika’y purihin!
2
O Ama nais ihain sa Iyo,
Ang samyo ng pangalan ni Kristo;
Sa pananalig aming nakita,
Ang napasaamin na biyaya.
3
Sa Iyong galak aming kasalo Siya,
Sa Kanya puso ko’y may ligaya;
Higit ang ganda sa laksa-laksa,
Hindi nalalaos l’walhati Niya.
4
Sa harap ng Iyong trono sasamba,
Sa pananalig aming nakita:
Iyong Sintang Anak, mga kapatid,
Nagsipagpuri nang walang patid.