Malayo sa Diyos, may sala

1
Malayo sa Diyos, may sala;
Ilaw di makita;
Sa Salita Siya’y nakita,
Sa ’ki’y nanahan Siya.
  Nasa loob ko,
Buhay si Kristo;
O! Anong kaligtasan,
Sa ’kin Siya’y nanahan.
2
Gaya’y silahis ng araw,
Nagpapabulaklak;
Buhay, ilaw at pagsinta,
Kay Kristo nagmula.
3
Katulad ng isang puno,
Na nasa ’sang buto;
Gayon Kanyang Espiritu,
Nasa ’spiritu ko.
4
Umaasam ang puso ko,
Na makatulad Mo;
At Iyong hiwaga’y munihin,
Ika’y nasa akin.