Hesus, Panginoong mahal

1
Hesus, Panginoong mahal,
Pag-ibig ko’y nakamtan;
Sino ang sa Iyo’y katulad
Sa tamis at karilagan?
Ganda’y di mapaparisan,
At di mapapantayan!
2
Hesus, Panginoong mahal,
Pagtawag Mo’y diringgin;
Lahat ng bagay iniwan,
Nang Iyong tinig mapakinggan;
Paghahanap, kataasan,
Nawalang kabuluhan.
3
Hesus, Panginoong mahal,
Lahat kong katigasan,
Iyukod sa Iyong paanan,
Magbalik nang may awitan;
Naisin ko’t kagalakan,
Ikaw ay paglingkuran.
4
Hesus, Panginoong mahal,
Sumunod mang luhaan,
Pipiliin lang Iyong daan;
At di Kita papalitan.
Hangad ko’y Iyong kaluguran,
At ang kapayapaan.
5
Hesus Panginoong mahal,
Kapag Ika’y lumisan,
Umaga’y tila naparam,
Ngiti ko ay nakublihan;
Iyong pagdating at presensiya
Aking pinanabikan.
6
Hesus, Panginoong mahal,
Di ko lahat masambit;
Akin Kang pag-ibig tangi,
Kasiyahan at bahagi;
Ikaw lamang iibigin,
Wala nang hahangarin.
7
Hesus, Panginoong mahal,
Lahat ko’y ibibigay;
Kay ganda mo at kay yumi,
Ika’y kabigha-bighani,
Ganda Mo’y di matularan,
Di Ka mapaparisan!