Si Kristo ang mabuhay sa akin

1
Si Kristo ang mabuhay sa akin,
Tanging Siya ang aking lulugurin;
Handa, malaya, at masunurin,
Ako’y tiyak Niyang pagpapalain.
  O Hesus, Panginoon,
Ialay kong lubos,
Tulad ng Iyong pagtubos,
Buhay Mo’y ’binuhos;
Ika’y tanging Poon ko,
Puso ko’y Iyong trono,
Ako’y mamumuhay ngayon
Sa Iyo Panginoon.
2
Si Kristo’y namatay sa halip ko,
Dinusta’t ’tinakwil sa Kalbaryo;
Pumipilit yaring pag-ibig Niya
Handog ang sarili ko sa Kanya.
O Hesus, Panginoon,
Ialay kong lubos,
Tulad ng Iyong pagtubos,
Buhay Mo’y ’binuhos;
Ika’y tanging Poon ko,
Puso ko’y Iyong trono,
Ako’y mamumuhay ngayon
Sa Iyo Panginoon.
3
Si Kristo ang mabuhay sa akin,
Bawa’t gawa sa ngalan Niya’y tupdin;
Handang mapighati at malugi,
Bawa’t subok, sa krus ay bahagi.
O Hesus, Panginoon,
Ialay kong lubos,
Tulad ng Iyong pagtubos,
Buhay Mo’y ’binuhos;
Ika’y tanging Poon ko,
Puso ko’y Iyong trono,
Ako’y mamumuhay ngayon
Sa Iyo Panginoon.
4
Kristo’y ibuhay bawa’t sandali,
Kasiyahan ko ang Kanyang ngiti;
Hanapin ang mga nawawala,
Mga pagod ay dalhin sa Kanya.
O Hesus, Panginoon,
Ialay kong lubos,
Tulad ng Iyong pagtubos,
Buhay Mo’y ’binuhos;
Ika’y tanging Poon ko,
Puso ko’y Iyong trono,
Ako’y mamumuhay ngayon
Sa Iyo Panginoon.