Pag-asa ko’y itinatag

1
Pag-asa ko’y itinatag
Kay Kristo—aking kat’wiran;
Sa iba ay di-panatag,
Kristo lang maaasahan.
Si Kristo’y saligang-bato,
Ibang lupa ay balaho,
Ibang lupa ay balaho.
2
Matakpan man Kanyang mukha,
Biyaya Niya’y di nag-iba;
Bumagyo man o bumaha,
Matatag pa rin ang angkla.
3
Dugo’t tipan Niya ay tiyak,
Ako’y nasa Kanyang kamay;
Ang paligid ma’y mawasak,
Siya’y nanatiling matibay.
4
Pagdating Niyang may trumpeta,
Ako’y mapasa-loob Niya;
Katuwiran ko’y tanging Siya,
Sa lukluka’y walang sala.