Walang hatol, kay hiwaga

1
Walang hatol, kay hiwaga!
Puso ko’y natuwa!
Sala ko’y dala ni Hesus,
Namatay, tumubos.
2
Ang dugo Niya sa harapan
Ng Diyos, namagitan;
Mga banal mahalaga,
Inalagaan Niya.
3
Walang hatol, kalul’wa ko,
Salita ng Diyos ’to,
Kay Kristong muling nabuhay
Ika’y matagumpay.
4
Diyos sa akin ituturo,
Tumingin kay Kristo;
Pag-ibig Mo’y aking kamtin,
Ngalan Mo’y dalangin.