Pawang biyaya ang natanggap ko

1
Pawang biyaya ang natanggap ko,
Nang Siya’y aking pinaniwalaan;
Di kabilang pagpapalalo
Salaring binayayaan lang!
  Makasalanan, ligtas na,
Nang dahil nga sa biyaya!
Diyos papurihan, aking kasaysayan,
Iniligtas nga ng biyaya!
2
Dati’y mangmang, nabulag sa sala,
Mga hakbang ko’y palayo sa Diyos;
Hinango ngayon, anong tuwa!
Biyaya’ng nagligtas nang lubos!
  Makasalanan, ligtas na,
Nang dahil nga sa biyaya!
Diyos papurihan, aking kasaysayan,
Iniligtas nga ng biyaya!
3
Anong silbi ng luha o gawa?
Kung walang habag, ako’y nasawi;
Sa sala’t takot, napalaya,
Sa biyaya ako’y nabawi!
  Makasalanan, ligtas na,
Nang dahil nga sa biyaya!
Diyos papurihan, aking kasaysayan,
Iniligtas nga ng biyaya!
4
Mahal ko ang aking Panginoon,
Malugod ko Siyang sasalaysayin;
Uulitin kong higit ngayon -
Biyaya’ng nagligtas sa akin!
  Makasalanan, ligtas na,
Nang dahil nga sa biyaya!
Diyos papurihan, aking kasaysayan,
Iniligtas nga ng biyaya!