Puri, puri! Purihin Siya

1
Puri, puri! Purihin Siya!
Nagtagumpay si Kristo.
Sala’t Adam dinaig Niya,
Katubusan nabuo!
Lakas ni Satanas talo,
Sa krus nagwagi tayo.
2
Puri, puri! Purihin Siya!
Kristo’y muling nabuhay!
Kamataya’y nilulon Niya,
Tao ay pinalaya!
Hades at dilim winasak,
Pagkabuhay nahayag.
3
Puri! Kristo’y sumalangit!
Kapangyariha’y Kanya!
Kataas-taasang ngalan
Ibinigay sa Kanya!
Lahat ng namumunuan
Gagawin Niyang tuntungan.
4
Aleluya! Purihin Siya!
Sa Kalbaryo’y nagwagi!
Puri! Muling nabuhay Siya,
Aleluya! nagwagi!
Aleluya! Sumalangit,
Hari ng mga hari!