Prijs Hem! Christus, Overwinnaar!

1
Prijs Hem! Christus, Overwinnaar!
Overwinning is behaald!
Zonde, Adam, afgerekend!
Wat verlossing is er hier!
Boze machten overwonnen
door het zegevierend kruis!
2
Prijs Hem! Opgestaan is Christus!
Uit de doden stond Hij op!
Dood is krachteloos geworden;
wij tot leven zijn gebracht!
Duisternis is nu verbroken
en Zijn kracht tentoongesteld!
3
Prijs Hem! Christus, opgevaren!
Tot de troon is Hij gegaan!
Alle heerschappij te boven,
heeft Hij nu de hoogste naam!
Het gezag is nu van Christus;
Vijand is tenietgedaan!
4
Halleluja! Wat een Christus!
Zegevierend aan het kruis!
Halleluja! Opgestaan! Zijn
overwinning is getoond!
Halleluja! Opgevaren!
Eeuwig is Zijn heerschappij!