Lumulubog sa sala

1
Lumulubog sa sala,
Sa laot ng dagat,
Nadungisan nang lubha,
Di makakaangat;
Nguni’t ang Panginoon
Hibik ko’y dininig,
At ako ay inahon
Ng pag-ibig!
  Pag-ibig Niya
ang nagligtas!
Nang sa sala ay lugmok,
itinaas!
Pag-ibig Niya
ang nagligtas!
Sa makamundong buhay iniligtas!
2
Puso ko’y ibibigay,
Sa Kanya tumangan,
Magpuri at mamuhay
Sa Kanyang harapan.
Nararapat purihin
Pag-ibig Niyang tapat,
Paglilingkod ko’y kunin
Lahat-lahat.
3
Kalul’wang nanganganib,
Kay Hesus tumingin;
Pag-ibig Niya’y sasagip,
Tungo sa baybayin.
Mga alon sa dagat
Susunod sa Kanya;
Pagliligtas Niya’y kagyat -
’To’y ngayon na!