Naunlod ko sa sala

1
Naunlod ko sa sala,
Layo sa baybayon,
Nagpadulong sa lalum,
Wala nay paglaum;
Apan Agalon’s dagat
Namati’s tawag ko,
Gikan sa kadagatan
Gil’was ako.
  Gugma nagl’was!
Gugma nagl’was!
Way laing nitabang,
Gugma nagl’was.
2
Kasingkasing ihatag,
Alang lamang Niya,
Mabuhi’s ’yang presensya,
Magdayeg gyud Niya.
Gugmang dako’g matuod
Angay nga awitan,
Higugmaon, silbehan
Labaw’s tanan.
3
Kalag nga na’s kakuyaw,
Kang Jesus motan-aw;
Sa gugma l’wason ka gyud,
Gikan’s mga balud.
S’ya m’oy Agalon’s dagat,
Sugton’s mga balud;
Manluluwas mo Siya—
Luwason ka.
1
Carl Cuizon

Davao, Davao Del Sur, Philippines

Amen for the CEBUANO lyrics ..