Ako ay lumayo sa Diyos

1
Ako ay lumayo sa Diyos,
Pauwi na ’ko;
Sa kasalanan ay gapos,
Pauwi na ’ko.
  Ako’y pauwi na,
Di na gagala;
Tawag ng pag-ibig Mo,
Pauwi na ’ko.
2
Maraming taon naaksaya,
Pauwi na ’ko;
Nagsisisi’t lumuluha,
Pauwi na ’ko.
3
Sa kasalana’y bagot na
Pauwi na ’ko;
Pag-ibig Mo at salita
Panghawakan ko.
4
Puso’t kalulwa’y mahapdi,
Pauwi na ’ko;
Pag-asa’t lakas mabawi
Sa pag-uwi ko.
5
Tanging pag-asa at samo,
Pauwi na ’ko;
Hesus namatay’t nagdugo,
Pauwi na ’ko.
6
Kailangan ko Kanyang dugo,
Pauwi na ’ko;
Lubos na hugasan ako,
Pauwi na ’ko.