O l’walhati, anong buhay

  O l’walhati, anong buhay
Ang aking natanggap!
Kadiliman, kamatayan,
At kapangyarihan nitong kasalanan
Itinaboy nang lubusan!