“Sulong!” Isinggit ta

1
“Sulong!” Isinggit ta,
Ngadto’s unahan;
Magpadayon’s tumong,
Way lingi-lingi;
Haligi’s kalayo
Maghayag’s dalan,
Kinsay matalawan,
S’ya ang Kapitan?
Sulong’s kamingawan,
Sa panggubatan;
Naghulat kanato
Ang Gingharian.
2
Dugang nga himaya
Ang giandam N’ya,
Alang sa kalag nga
Nahigugma N’ya;
Wa pa igkita ta,
Ni madungog ba;
Ni mahunahuna,
Pagkahimaya!
Sulong sa unahan
Sa gingharian,
Hangtud pagtoo ta
Makita’s tanan!