Magpadayon’s atong tumong&mdash

1
Magpadayon’s atong tumong—
Cristong malangkubon.
Ganti sa tawag maangkon,
Basta magpadayon!
  Padayon! Padayon!
Padayon! Hallelujah sa ganti
Nga maangkon! Padayon!
Magpadayon karon!
2
Isipa nga kapildehan,
Ang tanang naangkon,
Kon si Cristo’y mabatonan,
Mas mahimayaon!
3
Makaila pa gyud Niya
Ug gahum’s pag’banhaw—
O kinalabwan ning balus,
Bisan pag mag-antus!
4
Ato gayud nga timan-an
Nangagi kalimtan;
Sulong lang didto’s unahan,
Cristo atua man!